Chính sách bảo mật

Cam Kết Của Chúng Tôi

Tại TopSaleOff.Com, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

TopSaleOff.Com chỉ tập trung vào việc cung cấp thông tin, vàTopSaleOff.Com không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Các bên thứ ba

TopSaleOff.Com không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Cookies

TopSaleOff.Com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập ưu tiên, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các chương trình liên kết

TopSaleOff.Com có thể cung cấp sản phẩm khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, TopSaleOff.Com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Liên hệ với TopSaleOff.Com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho TopSaleOff.Com qua trang Liên Hệ nhé.